Reklama Gora

Video

 

 

POLECAMY

Polecamy  Biuletyn PRP - Numer

Najnowsza książka "Operacja Terror" już w sprzedaży. Do książki załączony jest na płycie DVD film fabularny pod tym samym tytułem. Zapraszamy!

Nowe, zdumiewające ustalenia śledztwa pani Marianny Hołubowskiej ze „Świętej Warmii” w sprawie projektu budowy gigantycznej elektrociepłowni w Olsztynie. Okazuje się m.in., że konieczność budowy prezydent miasta ogłosił dopiero w czerwcu 2012r., a już w 2009 roku taki plan miał prezes spółki MPEC, obecny I wiceprezydent Bogusław Szwedowicz.

Pani Marianna Hołubowska odkryła te rewelację szczegółowo analizując dokumenty na stronie internetowej Klastra „Razem Cieplej”, którego członkiem jest spółka MPEC. W raporcie „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego”  zrealizowanym na zamówienie WMARR w 2009r., znaleźć można zaskakującą wypowiedź pana Bogusława Szwedowicza, ówczesnego prezesa spółki komunalnej MPEC w Olsztynie:
 „Mamy dosyć specyficzny układ z Michelin. Kiedyś był to zakład polski, później został przejęty przez francuzów. Obecnie kooperujemy, ale sytuacja jest niepewna – nie wiadomo czy za parę dni nie zamkną zakładu. Jest to spore utrudnienie, ponieważ bez drugiego zakładu możemy ogrzać Olsztyn jedynie przy temperaturze minus 7. Jeśli temperatura spadnie niżej, mogą zacząć się poważne problemy. Czyli głównym problemem jest niepewność kooperacji i brak umów długoterminowych.  Nowy temat to traktowanie odpadów miejskich jako opału. Chcemy zbudować spalarnię i traktować odpady jako opal, ale na razie mamy z tym problemy.
7. W jakim obszarze i z jakimi podmiotami widzicie Państwo w przyszłości  możliwość/konieczność nawiązywania współpracy?
Powiązanie ze „śmieciarzami” . Trzeba to szybko i skutecznie załatwić. Ponadto znalezienie inwestora, który będzie szanował nasze prawo do własności sieci i związek z drugim zakładem, ale zechce wybudować nowy zakład i przez minimum 15-20 lat będzie pewnym kooperantem. Mamy gotowy teren na ten cel i trwają rozmowy z prezydentem Olsztyna".
Wobec powyższego kierujemy do Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza następujące pytania:
1. Dlaczego Pan Prezydent, Pan Szwedowicz i władze spółki MPEC postawili mieszkańców Olsztyna przed faktem dokonanym w czerwcu 2012r., skoro już 3 lata wcześniej, to jest w czerwcu 2009r. Pan Szwedowicz, świadomy niepewnej współpracy z firmą Michelin, miał plan znalezienia inwestora gotowego do wybudowania „nowego zakładu” dostarczającego energię ciepłą przez około 20 lat i mówił o „gotowym terenie” i o rozmowach z Panem Prezydentem?
2. Jeśli już w 2009r. trwały rozmowy Pana Prezydenta z Panem Szwedowiczem na powyższy temat, to dlaczego dopiero podczas konsultacji społecznych w 2012r. mieszkańcy dowiedzieli się o przewymiarowanym w stosunku do potrzeb miasta, niezwykle skomplikowanym i kosztochłonnym projekcie spółki MPEC w atmosferze ogromnej presji i pośpiechu potęgowanej przez władze miasta i władze spółki MPEC informacją, że firma Michelin rezygnuje z dostaw energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej ?
3. Dlaczego opinia publiczna nic nie wiedziała o takich zamiarach spółki MPEC już w 2009r.?
4. Jakiego terenu konkretnie dotyczyły rozmowy  Pana Prezydenta z Panem Szwedowiczem?
5.Czy chodziło o teren przy ulicy Lubelskiej, który został następnie włączony do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Przez 3 lata, to jest od 2009r. do 2012r. możliwe było bowiem wypracowanie racjonalnego i nie wymagającego gigantycznych nakładów finansowych rozwiązania w celu modernizacji i zwiększenia mocy wytwórczych spółki komunalnej MPEC w oparciu o dofinansowanie zarówno z funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013 lub w perspektywie 2014-2020, jak i w oparciu o pomoc finansową z EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), z CEB (Council of Europe Development Bank) i innych krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, z którymi spółka MPEC już współpracowała.
W 2009r. budżet miasta wyglądał również zupełnie inaczej niż w 2012r. i pozwalał wówczas na wyważone gwarancje i poręczenia na zaciągnięcie przez spółkę MPEC niezbędnych kredytów na potencjalną inwestycję na racjonalną skalę.
Członkowie Klastra „Razem Cieplej” również mogli wystąpić wówczas wspólnie i solidarnie z poręczeniem finansowym lub też starać się o fundusze unijne dla spółki MPEC w Olsztynie, tak jak jest to zdefiniowane w celach Klastra.
 Faktem godnym odnotowanie w tym kontekście jest również i to, że współpraca spółki MPEC z firmą Michelin w Olsztynie układała się przez wiele lat harmonijnie i bez napięć.
Tymczasem, odkąd prezesem spółki MPEC został w 2007r. Pan Bogusław Szwedowicz, mieszkańcy Olsztyna dowiedzieli się, że wzajemne relacje spółki MPEC i Michelin są zawiłe i skomplikowane, co potwierdził sam Pan Szwedowicz podczas konsultacji społecznych w 2012r.
Skąd wzięły się te nagłe trudności Pana Szwedowicza reprezentującego najpierw spółkę MPEC, a potem władze Olsztyna w rozmowach z firmą Michelin i na czym one polegały?
Niezrozumiałym jest bowiem, aby światowej rangi i klasy prywatna firma korzystająca z największych ulg i przywilejów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej nagle i bez wyraźnych zewnętrznych przesłanek zmieniła swój stosunek do władz miasta i władz spółki MPEC i zaczęła przysparzać miastu, dzięki któremu świetnie prosperuje, trudności.
Chcemy też bliżej się przyjrzeć Klastrowi „Razem Cieplej”.
Okazało się bowiem z analizy dokumentów na stronie internetowej Klastra, iż Klaster opłaca ogromną rzeszę  pracowników naukowych: 24 profesorów, 36 doktorów i 14 magistrów. Dlaczego zatem spółka komunalna MPEC nie wykorzystała przede wszystkim potencjału naukowego Klastra kiedy zamawiała wykonanie około 32 różnych ekspertyz i analiz dla uzasadnienia forsowanego przez siebie projektu ciepłowniczego? Przecież można było zaoszczędzić w ten sposób znaczne środki finansowe, które podnoszą koszty ogólne projektu.
Dlatego pytamy Pana Prezydenta ile kosztowały zamówione do tej pory przez MPEC analizy, ekspertyzy i opracowania różnego typu?
Dostaliśmy też niepodpisane pismo, które w czerwcu 2013 roku mieli otrzymać wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pismo to miało też trafić do kilku posłów: Lidii Staroń (PO), Tadeusza Iwińskiego (SLD) i Jerzego Szmita (PiS). Z pisma wynika, iż w 2009 roku Klaster otrzymał  na swoją działalność dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł, projekt był realizowany od stycznia 2010, a zakończył się w czerwcu 2013 roku. W piśmie zawartych jest szereg poważnych zarzutów co do celowości wydatkowanych kwot oraz zatrudnienia szeregu osób, których nazwiska podano w piśmie.
Gdy pani Marianna Hołubowska zaczęła wysyłać pytania dotyczące danych zawartych na stronie Klastra, w pewnym momencie spółka MPEC usunęła ze swoich stron w Internecie wszelkie informacje i odniesienia do Klastra, którego jest członkiem-założycielem. A ze strony Klastra zniknęło szereg raportów i dokumentów!
W związku z tym wysyłamy obecnie zapytania w sprawie tego pisma i zawartych w nim zarzutów do marszałka Jacka Protasa, Rady Nadzorczej WMARR oraz prezes WMARR, a także do NIK, CBA i CBŚ. O odpowiedzi ze strony adresatów i dalszych ustaleniach w tej sprawie niezwłocznie Państwa poinformujemy.


Przypomnijmy, że w czerwcu 2012 roku prezydent ogłosił w dramatycznym tonie pilną potrzebę budowy nowej elektrociepłowni, gdyż Michelin zapowiedział likwidację swojej ciepłowni, z której zaopatrywał w ciepło SM „Pojezierze”. Widmo zamarzających w blokach mieszkańców Olsztyna miało skutecznie wyciszyć wszelkie pytania i protesty, w związku z zapowiedzią oddania rynku ciepła wraz z ciepłownią w Kortowie prywatnemu podmiotowi. Emerytowany inż. ciepłownictwa, wieloletni pracownik olsztyńskiego MPEC-u przekazał wówczas „Debacie” swoje wyliczenia, z których wynikało, iż budowę nowego kombinatu spowoduje 3-krotny wzrost cen ciepła. Gdy te wyliczenia opublikowaliśmy, powstał spontanicznie „Komitet Obrony Mieszkańców Olsztyna”, który rozkolportował ulotkę z tymi danymi. Wywołało to poruszenie w mieście. Wówczas, na spotkaniu prezydenta z mieszkańcami w ratuszu, prezes MPEC-u odczytał oświadczenie autora wyliczeń, który złożył samokrytykę i zdementował swoje wyliczenia (jak ustaliliśmy, inż. ten miał zlecenia z Klastra „Razem Cieplej” i nie chciał ich stracić.
Jednak wyliczenia inż., niezależnie od siebie potwierdzili:  ekspert i praktyk w dziedzinie ciepłownictwa dr inż. Ryszard Śnieżyk oraz były prezes MPEC-u Andrzej Gregorczyk. Zakwestionowali też konieczność budowy w Olsztynie giganta elektrociepłowniczego, zgłaszając własne pomysły na rozwiązanie problemu, po zamknięciu ciepłowni przez Michelin.
Protesty społeczne, jakie wzbudziła te informacja spowodowała, iż prezydent zgodził się poddać analizie pomysły alternatywne do budowy kombinatu za 500-700 mln zł. Jednak analizy te zlecił firmie, która wykonała studium wykonalności dla budowy Kombinatu, więc z góry było wiadomo, jaki będzie jej wynik. Tym bardziej, że nie była to analiza ekonomiczna, ani inżynieryjna, a jedynie analiza SWOT, w której wynik zależy od przyjętych kryteriów.
Spółka MPEC ogłosiła przetarg na wykonawcę kombinatu, z którym miasto podpisze umowę w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
„Święta Warmia” apelowała do prezydenta, by dopuszczono jako obserwatora negocjacji przedstawiciela organizacji pozarządowych, ale postulat ten został zignorowany. Wobec tego „Święta Warmia” postanowiła monitorować przebieg negocjacji. W tym celu stowarzyszenie powołało specjalną sekcję „Ciepło”, której pracami kieruje pani Marianna Hołubowska. I to właśnie pani Hołubowskiej zawdzięczamy, iż po jej analizie dokumentów związanych z przetargiem do spółki MPEC wkroczyła kontrola z Urzędu Zamówień Publicznych. Przy tym o dostęp do każdego dokumentu pani Marianna Hołubowska musiała stoczyć z władzami spółki i prezydentem miasta długotrwały bój.
Dlatego miło nam też poinformować, iż znakomita społeczna praca pani Marianny Hołubowskiej została doceniona przez Kapitułę Nagrody „Orła Białego”, która od kilku lat przyznaje odlaną z brązu miniaturę kolumny Orła Białego. Otrzymują ją osoby osoby, które w sposób szczególny w danym roku angażowały się na rzecz dobra wspólnego miasta i regionu.
HOLUBOWSKA ORZEL

Pani Marianna Hołubowska z nagrodą
Dotychczasowymi laureatami tej nagrody byli: dziennikarz Adam Jerzy Socha, prezes „Świętej Warmii” Bogdan Bachmura, prezes SARP Sławomir Hryniewicz, odwołany dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Janusz Cygański.

Fundatorem nagrody jest przedsiębiorca występujący pod pseudonimem „BALTAZAR ZE SKAJBOT”
Adam Socha
Zamieszczamy pełny list pani Marianny Hołubowskiej do prezydenta Olsztyna z 5 grudnia 2013r.
Dot.:     Klaster  ciepłowniczy „Razem Cieplej”, a postępowanie nr MPEC/PT-DBH-HG-79/12  
Szanowny Panie Prezydencie,
Podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2012r. na temat ”Zmian w systemie ciepłowniczym Miasta Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po roku 2017r.”  MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej jako MPEC) przedstawiła społeczności Olsztyna i przeforsowała, mimo sprzeciwu mieszkańców zgłaszających znacznie tańsze alternatywne rozwiązania, projekt budowy nowej elektrociepłowni w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Postępowanie na zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy nowej elektrociepłowni (dalej jako postępowanie) prowadzone jest przez spółkę MPEC w trybie dialogu konkurencyjnego od 30.11.2012r. Wybudowanie przyszłej elektrociepłowni ma szacunkowo kosztować od 500 do 700mln zł., zaś wartość całkowita zamówienia publicznego wynosi ponad 4 miliardy 651 tys. zł.
Spółka MPEC w Olsztynie jest od 2007r. członkiem klastra ciepłowniczego o nazwie Klaster „Razem Cieplej” (dalej jako Klaster).
Porozumienie o nazwie Klaster „Razem Cieplej” (http://www.razemcieplej.pl/porozumienie-o-powolaniu/) zostało zawiązane z inicjatywy zarządu spółki komunalnej MPEC podczas gdy prezesem tej spółki był Pan Bogusław Szwedowicz, aktualnie Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna odpowiedzialny m.in. za inwestycje miejskie.
18 grudnia 2007r. porozumienie podpisało 24 sygnatariuszy: zarząd województwa warmińsko-mazurskiego  reprezentowany przez Marszałka województwa, 12 przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym spółka MPEC w Olsztynie, 9 samorządów lokalnych oraz 2 instytucje tj. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej jako WMARR).

Aktualni uczestnicy Klastra współpracują także z tzw. Partnerami Klastra, których jest około 50, a ich kompletna lista znajduje się na stronie: http://www.razemcieplej.pl/partnerzy/.
O działalności i celach Klastra „Razem Cieplej” można dowiedzieć się na dedykowanym mu portalu www.razemcieplej.pl o ile nie zmieni on nagle swojej zawartości lub nie zostanie znienacka zablokowany lub usunięty, tak jak to się stało ze stronami koreańskiej firmy POSCO   ENGINEERING   &   CONSTRUCTION   Co.,   Ltd.    (dalej jako POSCO)    

w języku angielskim http://www.poscoenc.com/english/ (rubryka ‘Business’, podpunkt ‘Energy plants’) niedostępnymi odkąd wskazałam na nieprawidłowości dotyczące wniosku tego oferenta.
Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Klastra został Pan Bogusław Szwedowicz, ówczesny prezes spółki MPEC.  Obecnym wiceprezesem Klastra „Razem Cieplej” jest Pan Konrad Nowak, aktualny prezes spółki MPEC.
Jeszcze do marca 2013r. oficjalny portal spółki komunalnej MPEC www.mpec.olsztyn.pl posiadał bezpośredni odnośnik do portalu Klastra w postaci zakładki o nazwie Klaster „Razem Cieplej”. Tymczasem, odkąd na początku marca tego roku portal spółki MPEC został niespodziewanie zmodyfikowany, na co zwróciłam uwagę Pana Prezydenta w moim piśmie z dnia 19 kwietnia 2013r., zakładka ta została usunięta.
W chwili obecnej nie ma już jakiejkolwiek wzmianki, czy odnośnika ani na portalu www.mpec.olsztyn.pl, ani na portalu www.ec.olsztyn.pl o uczestnictwie spółki MPEC w Klastrze „Razem Cieplej” i wynikających z tego korzyści, co w świetle wyżej opisanych informacji jest po prostu zdumiewające.

Chciałabym zapytać Pana Prezydenta, kto i w jakim celu zadecydował o usunięciu z oficjalnego portalu spółki MPEC odnośnika i informacji o Klastrze „Razem Cieplej”?

Dlaczego spółka MPEC nie eksponuje, a wręcz ukrywa swoją przynależność do Klastra ciepłowniczego?

Od początku swojego istnienia Klaster „Razem Cieplej” stawia sobie za cel wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń i pozyskiwanie cennych dla ciepłownictwa informacji, a także funduszy unijnych na rozwój, gdyż „dzięki podjęciu takich wspólnych i skoordynowanych działań przedsiębiorstwa wchodzące w skład Klastra będą miały możliwość zwiększenia poziomu swojej konkurencyjności i dostosowania kompetencji marketingowych do wymogów współczesnego rynku” – to cytat z portalu Klastra.

Klaster „Razem Cieplej” może poszczycić się sporą liczbą zaangażowanych w projekcie pracowników naukowych: 24 profesorów, 36 doktorów i 14 magistrów, a cel Klastra opisany jako „Cel Szczegółowy 1” to „zakup wyników badań, analiz, ekspertyz” (http://www.razemcieplej.pl/cel-projektu/ ).

Dlaczego zatem spółka komunalna MPEC nie wykorzystała przede wszystkim potencjału naukowego Klastra kiedy zamawiała wykonanie około 32 różnych ekspertyz i analiz dla uzasadnienia forsowanego przez siebie projektu ciepłowniczego ? Przecież można było zaoszczędzić w ten sposób znaczne środki finansowe, które podnoszą koszty ogólne projektu.

Chciałabym w związku z tym zapytać Pana Prezydenta ile kosztowały zamówione do tej pory przez MPEC analizy, ekspertyzy i opracowania różnego typu?
Klaster „Razem Cieplej” dysponuje interesującą dokumentacją i raportami wykonanymi na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie i finansowanymi głównie ze środków  Unii Europejskiej.

Wśród analiz wykonanych na potrzeby Klastra „Razem Cieplej” na uwagę zasługują w szczególności dwa dokumenty :

a. „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego” (dalej jako raport „Uwarunkowani rozwoju struktur klastra ciepłowniczego ”)

b. „Opracowanie raportów zawierających wyniki przeprowadzonych audytów źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz analizę rentowności wdrożenia rekomendowanych ulepszeń technicznych u poszczególnych członków klastra” (dalej jako „Opracowanie raportów”)?

Raport o nazwie „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra” powstał w czerwcu 2009r. Był on dostępny na portalu Klastra „Razem Cieplej” jako dokument do pobrania w formie PDF jeszcze w grudniu 2012r., po czym został usunięty z portalu.

Otrzymałam go jednakże na pisemną prośbę skierowaną do Pani Bożeny Cebulskiej, Dyrektor WMARR, a równocześnie kierownika projektu Klastra „Razem Cieplej”.

Do tej pory nie udało mi się jednak uzyskać odpowiedzi od Pani Dyrektor WMARR dlaczego ten raport został usunięty z portalu i dlaczego nie można go tam umieścić ponownie (Załącznik 1).

W raporcie „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego”  zrealizowanym na zamówienie WMARR w 2009r., znaleźć można m.in. ciekawą wypowiedź Pana Bogusława Szwedowicza, ówczesnego prezesa spółki komunalnej MPEC w Olsztynie, której obszerny fragment pozwolę sobie zacytować:


 „6. Co stwarza dla Państwa największe trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa? (technologia, kadra, regulacje prawne, popyt, dostępność surowców, inne, jakie?)

Mamy dosyć specyficzny układ z Michelin. Kiedyś był to zakład polski, później został przejęty przez francuzów. Obecnie kooperujemy, ale sytuacja jest niepewna – nie wiadomo czy za parę dni nie zamkną zakładu. Jest to spore utrudnienie, ponieważ bez drugiego zakładu możemy ogrzać Olsztyn jedynie przy temperaturze minus 7. Jeśli temperatura spadnie niżej, mogą zacząć się poważne problemy. Czyli głównym problemem jest niepewność kooperacji i brak umów długoterminowych.  Nowy temat to traktowanie odpadów miejskich jako opału. Chcemy zbudować spalarnię i traktować odpady jako opal, ale na razie mamy z tym problemy.

7. W jakim obszarze i z jakimi podmiotami widzicie Państwo w przyszłości  możliwość/konieczność nawiązywania współpracy?

Powiązanie ze „śmieciarzami” . Trzeba to szybko i skutecznie załatwić. Ponadto znalezienie inwestora, który będzie szanował nasze prawo do własności sieci i związek z drugim zakładem, ale zechce wybudować nowy zakład i przez minimum 15-20 lat będzie pewnym kooperantem. Mamy gotowy teren na ten cel i trwają rozmowy z prezydentem Olsztyna.”


Wobec powyższego, chciałabym skierować do Pana Prezydenta następujące pytania:
Dlaczego Pan Prezydent, Pan Szwedowicz i władze spółki MPEC postawili mieszkańców Olsztyna przed faktem dokonanym w czerwcu 2012r., skoro już 3 lata wcześniej, to jest w czerwcu 2009r. Pan Szwedowicz, świadomy niepewnej współpracy z firmą Michelin, miał plan znalezienia inwestora gotowego do wybudowania „nowego zakładu” dostarczającego energię ciepłą przez około 20 lat i mówił o „gotowym terenie” i o rozmowach z Panem Prezydentem?

Jeśli już w 2009r. trwały rozmowy Pana Prezydenta z Panem Szwedowiczem na powyższy temat, to dlaczego dopiero podczas konsultacji społecznych w 2012r. mieszkańcy dowiedzieli się o przewymiarowanym w stosunku do potrzeb miasta, niezwykle skomplikowanym i kosztochłonnym projekcie spółki MPEC w atmosferze ogromnej presji i pośpiechu potęgowanej przez władze miasta i władze spółki MPEC informacją, że firma Michelin rezygnuje z dostaw energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej ?

Dlaczego opinia publiczna nic nie wiedziała o takich zamiarach spółki MPEC już w 2009r.?

Jakiego terenu konkretnie dotyczyły rozmowy  Pana Prezydenta z Panem Szwedowiczem?

Czy chodziło o teren przy ulicy Lubelskiej, który został następnie włączony do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

Przez 3 lata, to jest od 2009r. do 2012r. możliwe było bowiem wypracowanie racjonalnego i nie wymagającego gigantycznych nakładów finansowych rozwiązania w celu modernizacji i zwiększenia mocy wytwórczych spółki komunalnej MPEC w oparciu o dofinansowanie zarówno z funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013 lub w perspektywie 2014-2020, jak i w oparciu o pomoc finansową z EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), z CEB (Council of Europe Development Bank) i innych krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, z którymi spółka MPEC już współpracowała.

W 2009r. budżet miasta wyglądał również zupełnie inaczej niż w 2012r. i pozwalał wówczas na wyważone gwarancje i poręczenia na zaciągnięcie przez spółkę MPEC niezbędnych kredytów na potencjalną inwestycję na racjonalną skalę.

Członkowie Klastra „Razem Cieplej” również mogli wystąpić wówczas wspólnie i solidarnie z poręczeniem finansowym lub też starać się o fundusze unijne dla spółki MPEC w Olsztynie, tak jak jest to zdefiniowane w celach Klastra.
 
Faktem godnym odnotowanie w tym kontekście jest również i to, że współpraca spółki MPEC z firmą Michelin w Olsztynie układała się przez wiele lat harmonijnie i bez napięć.

Tymczasem, odkąd prezesem spółki MPEC został w 2007r. Pan Bogusław Szwedowicz, mieszkańcy Olsztyna dowiedzieli się, że wzajemne relacje spółki MPEC i Michelin są zawiłe i skomplikowane, co potwierdził sam Pan Szwedowicz podczas konsultacji społecznych w 2012r.

Skąd wzięły się te nagłe trudności Pana Szwedowicza reprezentującego najpierw spółkę MPEC, a potem władze Olsztyna w rozmowach z firmą Michelin i na czym one polegały?

Niezrozumiałym jest bowiem, aby światowej rangi i klasy prywatna firma korzystająca z największych ulg i przywilejów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej nagle i bez wyraźnych zewnętrznych przesłanek zmieniła swój stosunek do władz miasta i władz spółki MPEC i zaczęła przysparzać miastu, dzięki któremu świetnie prosperuje, trudności.

Drugi dokument o nazwie „Opracowanie raportów”, który można jeszcze na portalu Klastra odnaleźć, nie posiada natomiast daty wykonania i jest niekompletny.

Kończy się bowiem na stronie nr 58, opisem pierwszego audytu ciepłowni w Bartoszycach, podczas gdy cały audyt objął 10 ciepłowni, w tym ciepłownię spółki MPEC w Olsztynie.

Na moje prośby o przywrócenie na portal Klastra raportu „Uwarunkowani rozwoju struktur klastra ciepłowniczego” i uzupełnienia brakującej części „Opracowania raportów” (Załącznik 2) otrzymałam szokującą odpowiedź jaką w imieniu Pani Bożeny Cebulskiej przekazała mi Pani Joanna Kruszewska-Papuszka, członek Zarządu WMARR. Z zażenowaniem załączam ją do niniejszego pisma do wiadomości Pana Prezydenta (Załącznik 3).

Odpowiedź Pani Kruszewskiej-Papuszki to afront dla zdolności poznawczych i intelektualnych użytkowników portalu www.razemcieplej.pl i najprawdopodobniej niezrozumienie misji jaką WMARR ma do spełnienia.

Arogancja prezentowana przez przedstawicielkę instytucji publicznej jest porażająca.

Portal internetowy Klastra, w którym uczestniczy spółka komunalna MPEC, zrealizowany został z funduszy unijnych i ma przyczynić się do realizacji celu jakim jest „Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego  się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem”, co można również przeczytać na portalu Klastra „Razem Cieplej”.

Projekt Klaster „Razem Cieplej”, ani jego portal nie są prywatnymi przedsięwzięciami WMARR w Olsztynie, ani instytucji i spółek biorących w nim udział. Nie jest też konceptem zastrzeżonym dla wąskiej grupy specjalistów, a dostęp do portalu internetowego Klastra nie jest obwarowany osobistą rejestracją i hasłami dostępu, w przeciwieństwie do jakiegokolwiek innego portalu służącego celom prywatnego biznesu i mogącego zawierać zastrzeżone dane.

W związku z odmową uzupełnienia dokumentu „Opracowanie raportów” przez WMARR, byłabym zobowiązana gdyby Pan Prezydent lub Pan Konrad Nowak, prezes spółki MPEC w Olsztynie, zechcieli udostępnić mi kopię egzemplarza będącego z pewnością w posiadaniu spółki MPEC w Olsztynie.

Pan Bogusław Szwedowicz, założył również w 2007r. Olsztyńską Radą na rzecz rozwoju Ciepłownictwa (dalej jako Rada).
W skład Olsztyńskiej Rady na rzecz rozwoju Ciepłownictwa weszło 7 największych w Olsztynie spółdzielni mieszkaniowych, czyli 7 największych odbiorców ciepła w mieście, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz niezidentyfikowane bliżej firmy deweloperskie. Cel Rady został określony jako „wspólne inwestowanie”.
Mieszkańcy Olsztyna, a przede wszystkim radni miejscy nie wiedzą, że taki ważny organ powstał, tak jak nie wiedzą czemu miałby służyć.
Dowodem na to jest całkowity brak rozeznania w tej kwestii Pana radnego Zbigniewa Dąbkowskiego i Pana radnego Mirosława Gornowicza, z którymi rozmawiałam na ten temat jeszcze na początku tego roku w kontekście postępowania prowadzonego przez MPEC.
Chciałabym zatem zapytać Pana, Panie Prezydencie, czy wie Pan o istnieniu Olsztyńskiej Rady na rzecz rozwoju Ciepłownictwa  i czy wie Pan jaka jest jej rola i funkcja?

Czy wiadomo Panu jakie wspólne inwestycje członków Rady zostały zrealizowane do tej pory?
Dlaczego Rada lub jej reprezentanci, a mam tu na myśli głównie prezesów 7 największych spółdzielni mieszkaniowych w Olsztynie, nie wypowiedzieli się podczas konsultacji społecznych w 2012r. na temat projektu budowy nowej elektrociepłowni ?

  1. maju 2011r.  Pan Bogusław Szwedowicz patronował również powstaniu Klastra komunalnego w Olsztynie zrzeszającego 9 olsztyńskich spółek i instytucji komunalnych: PWiK, MZDiM, OTBS, ZLiBK, ZGOK, OZK, MPK, ZKM i  MPEC.  
    Cel Klastra komunalnego został zdefiniowany m.in. jako „promowanie i wdrażanie technologii przyjaznych środowisku, podniesienie innowacyjności i konkurencyjności”, a także występowanie  o dofinansowanie z programów operacyjnych Unii Europejskiej.
    Dlaczego zatem Klaster komunalny nie wziął aktywnego udziału w wypracowaniu optymalnego technicznie i finansowo projektu zwiększenia mocy wytwórczych spółki MPEC i dalszej modernizacji ciepłowni Kortowo?
    Dlaczego podczas konsultacji społecznych w 2012r. nie usłyszeliśmy wypowiedzi Pana Sierzputowskiego, prezesa zarządu ZGOK Sp. z o.o., co do możliwości połączenia spółek komunalnych ZGOK i MPEC w zakresie wykorzystania paliwa alternatywnego? Przypomnę, że Pan Sierzputowski został powołany na członka Komisji Przetargowej w prowadzonym przez MPEC postępowaniu.

W świetle powyższych informacji i w uzupełnieniu postawionych już wyżej pytań, chciałabym dodatkowo prosić Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do następujących punktów:

1. Czy jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wspólników komunalnej spółki MPEC zwrócił się Pan w stosownym czasie do Klastra „Razem Cieplej”, do Olsztyńskiej Rady na rzecz rozwoju Ciepłownictwa i do Klastra komunalnego, aby zasięgnąć opinii tych organów w przygotowaniu projektu mającego zabezpieczyć dostawy energii cieplnej mieszkańcom Olsztyna po 2017r.?   Jeśli tak, to czy mógłby Pan udostępnić te opinie ?

2. Dlaczego Klaster „Razem Cieplej” obejmujący swym zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, a nawet lubelskie, który skupia tak wiele instytucji, spółek i samorządów lokalnych potężną kadrę naukową nie wyraził swego stanowiska co do projektu budowy nowej elektrociepłowni w Olsztynie podczas konsultacji społecznych w 2012r.?

3. Dlaczego wreszcie Klaster „Razem Cieplej” i Klaster komunalny nie wystąpiły wspólnie po środki unijne na projekt rozbudowy mocy wytwórczych spółki MPEC wiedząc, że w aktualnej perspektywie unijnej 2014-2020, to właśnie inicjatywy klastrowe mają największe szanse na pozyskanie funduszy unijnych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, II, III), Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Priorytet Inwestycyjny 3.3 - Wsparcie Klastrów z Polski Wschodniej)?


Szanowny Panie Prezydencie,
Jest Pan Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Wspólników komunalnej spółki MPEC w Olsztynie i żaden projekt, w którym MPEC uczestniczy nie powinien być Panu obcy.
Mniemam zatem, że znany jest Panu udział i rola spółki MPEC w Klastrze ciepłowniczym „Razem Cieplej” obejmującym swym zasięgiem trzy województwa Polski Wschodniej,  w Olsztyńskiej Radzie na rzecz Rozwoju Ciepłownictwa i w Klastrze komunalnym.
Jestem zdumiona, że te trzy ważne organizmy nie uczestniczyły w przygotowaniu projektu, który ma w sposób zasadniczy zmienić funkcjonowanie spółki MPEC i w konsekwencji znacząco podnieść w niedalekiej przyszłości ceny energii cieplnej dla mieszkańców Olsztyna.
Jeszcze większe zdumienie i ogromny niepokój wzbudza wypowiedź Pana najbliższego współpracownika, Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna, Pana Bogusława Szwedowicza zawarta w dokumencie Klastra „Razem Cieplej” z 2009r. „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego”.
Mieszkańcy Olsztyna, tak jak i radni tego miasta, którzy zostaną wezwani do podjęcia kolejnych ważnych uchwał w sprawie przyszłości spółki komunalnej MPEC, powinni mieć pełną wiedzę nie tylko na temat rozpoczętego już i prowadzonego przez MPEC postępowania, ale także na temat tego jak powstał projekt budowy przyszłej elektrociepłowni, kto, kiedy  i w jakich okolicznościach o tym przesądził, i czy nie było w tym procesie błędów i zaniechania.
W oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), oczekuję od Pana, Panie Prezydencie, odpowiedzi na postawione przeze mnie w niniejszym piśmie pytania, ale przede wszystkim oczekuję rzetelnego ustosunkowania się do wypowiedzi Pana Szwedowicza z 2009r.
Z poważaniem.
Marianna Hołubowska

Przewodnicząca Sekcji „Ciepło”
Stowarzyszenie Święta Warmia


Załącznik 1 – Pismo do Pani B. Cebulskiej/WMARR z dnia 23.10.2013r.
Załącznik 2 – Pismo do Pani B. Cebulskiej/WMARR z dnia 31.10.2013r.
Załącznik 3 – Pismo Pani J. Kruszewskiej-Papuszki/WMARR z dnia 20.11.2013r.
WMARR Klaster 1

 
Komentarze
Komentuj
   
  Pan redaktor nie odkrywa Ameryki. Data 2009 bierze się stąd, że Michelin zapewniał ogrzewanie Olsztyna do 2010 roku. Takie dokumenty od Francuzów mieli radni i prezydent miasta w latach 2003 - 2004. Oczywiście później termin został przedłużony, ale pierwotnie tak właśnie (do 2010) było. O istnieniu Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa i Klastra, prezydent Grzymowicz doskonale wie. Jeszcze więcej wie wiceprezydent Szwedowicz, który inicjował powstanie tych organizacji. Radzę porozmawiać z dyrektorem biura Klastra, który równolegle - w czasie kiedy Klaster powstawał - był jednocześnie pracownikiem MPEC (kierowniczego szczebla).  
     [taki tam 2013-12-21 20:23:08]
  Każde opracowanie wykonane jako ekspertyza, plan, studium wykonalności etc. jako praca zlecona po odebraniu wypłaty traci jakiekolwiek prawo autorskie w sensie dysponowania materiałem lub ponownego opłacania za wykorzystanie. Klaster jak i WMARR podlega swoimi dokumentami pod ustawę o dostępie do informacji publicznej. Taki eodpowiedzi mają na celu ogłupienie wnioskodawcy. Niestety trzeba iść do WSA i raz na zawsze skończyć tę bałamutę i arogancję.  
     [anonim 2013-12-21 20:54:00]
  Errata
Szanowmy panie Adamie!
-
Sądzę, że przerobienie pana Andrzeja Gregorczyka na Andrzeja Grzegorczyka to zapewne tylko złośliwy "chochlik kneflowy" a nie "brak staranności dziennikarskiej". Co prawda, to ujmy obu zacnym panom nie przynosi, ale "fachowiec" może to odczytać, tak jak pomylenie zoologii z socjologią.
Poza tym, to na tym etapie rozbrajania montowanej w Olsztynie "cywilizacyjnej bomby bytowej", to już powinno być więcej "odpowiedzi" niż "pytań"...
Naprawdę szkoda naszego czasu na relacje z bitew między "miastowymi" (SB) i "wieśniakami" (WSI)  
     [OLsztyński 2013-12-21 22:52:02]
  Walka o MPEC pokazuje jak słaba jest opozycja w Olsztynie. Jeżeli jest tu tak słabe środowisko, to władza robi co chce. I niech robi, za głupotę trzeba płacić, niech jeszcze sprywatyzują wodociągi. Może powołać klaster "Wilgotna woda" zatrudnić ekspertów, dostać wielomilionowe dofinansowanie, rozprowadzić pieniądze pomiędzy swoich i nikim i niczym się nie przejmować, w tym mieście oprócz tupania pod stołem nikt nic nie zrobi.
obywatel
 
     [anonim 2013-12-22 08:57:20]
  Mamy w Olsztynie zjawisko które nazwałbym "3 x Wtopa". Wtopa nr 1 to bez wątpienia tramwaje. Jest zjawiskiem pewnym. Wtopa nr 2 to gospodarka odpadami robiona po to aby było drogo i bez możliwości odwrócenia zjawiska. (brak własnego składowiska położonego gdzieś na zadupiu w odległości 20 km od Olsztyna , do 30 km opłaca się wozić odpady w śmieciarkach bez konieczności przeładunku). Wtopa nr 3 to właśnie elektrociepłownia która najprawdopodobniej nie powstanie. Istotą sprawy jest wyciągnąć tyle kasy ile się da wyciągnąć. Tutaj mamy problem dość istotny. Zazwyczaj w styczniu (styczeń 2018 roku) w Olsztynie jest mroźno, a brakować będzie 40% potrzebnego ciepła. To już nie jest śmieszne, przynajmniej dla mieszkańców blokowisk  
     [3 x W 2013-12-22 10:21:18]
  Szanowni Radni, Rady Osiedli mieszkańcy Olsztyna. Temat wraca jak bumerang. Teraz nie możecie udawać że polegaliście na zaufaniu do władz Olsztyna. To zaufanie wielokrotnie legło w gruzach. Pora zrobić wszystko by zniszczyć zachłanność tych którym służą Szaman, Jego I Nieudacznik i Pajacyk. Nie stać nas na zaspakajanie ich nieposkromionej chciwości. Nadzorca.  
     [Nadzorca 2013-12-22 10:46:43]

  "Nadzorca" ma rację. Warto byłoby dać odpowiedź na ignorancję wymienionych we wpisie. Ja mam wrażenie, że oni wszyscy wierzą iż "ciemna masa kupi wszystko" i dalej będzie dobrze (im samym). Problem polega na tym, że pewnych spraw się nie odwróci i nie przyśpieszy np. uzupełnienie braku ciepła. Bez tramwaju żyliśmy, żyjemy i żyć będziemy. Wtopa tramwajowa to zablokowanie zdolności kredytowych dla miasta, a więc np, środków niezbędnych do utrzymania szpitala miejskiego w stanie gotowości, szkół i pomocy społecznej. Zatem niby Wtopa niegroźna ale znacząca dla funkcjonowania miasta.  
ZA; http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3045:komu-bdzie-cieplej&catid=39:olsztyn&Itemid=108
 
 

Breadcrumbs

Radio Pomost

Sorry this page uses a flash based native radio and needs adobe flash 10+ support.
Download Flash here.

ReklamaWszystkie teksty zawarte na tej stronie mog być wykorzystane tylko za zgodą autora strony, lub autora tekstu

Wykorzystanie bez zgody, oznacza zamanie praw autorskich, grożące sankcjami prawnymi

Copyright Radio Pomost Arizona © 2013.