Reklama Gora

Video

 

 

POLECAMY

Polecamy  Biuletyn PRP - Numer

Najnowsza książka "Operacja Terror" już w sprzedaży. Do książki załączony jest na płycie DVD film fabularny pod tym samym tytułem. Zapraszamy!

Emerytura Social Security nie zawsze spełnia oczekiwania odbiorców. Emeryci bywają zaskoczeni, że dostają tylko część kwoty, której się spodziewali. Oto najczęstsze przyczyny rozczarowań i pytania z nimi związane.

Czy wczesna emerytura jest mniejsza na zawsze?
Niestety, tak. Wcześniejszą emeryturę można już pobierać w wieku 62 lat, ale wtedy jest ona permanentnie pomniejszona zależnie od twego wieku. Na przykład w wieku 62 lat otrzymamy emeryturę niższą o 25% od pełnej emerytury przysługującej w wieku lat 66.
Konsekwencje są jeszcze poważniejsze dla pracownika, którego żona planuje pobieranie świadczeń małżeńskich (spousal benefits). Jeżeli mąż przejdzie na wczesną emeryturę, dostanie 75% swojej pełnej stawki. Gdy jego żona złoży wniosek o rentę również mając 62 lata, to dostanie 35% jego 75%, czyli tylko 26,25%. W sumie niecierpliwe małżeństwo pozbawia się dziesiątek, a nawet setek tysięcy dolarów na przestrzeni swego życia.

Czy ZUS/KRUS powoduje redukcję Social Security?
Odbiorcy polskich emerytur czy rent mogą mieć pomniejszone świadczenia Social Security, gdyż klauzula ustawy o Social Security, zwana Windfall Elimination Provision (WEP), nakazuje redukcję świadczeń dla osób, które pracowały poza systemem Social Security (w Polsce czy dla amerykańskiego rządu). Nie ma znaczenia, czy polska emerytura czy renta odbierana jest na koncie w Polsce czy w Stanach.
WEP przewiduje stosowanie innej, mniej korzystnej formuły naliczania Social Security dla pracowników, którzy osiągnęli wiek 62 lat lub stali się niepełnosprawni po 1985roku i po raz pierwszy zaczęli pobierać inną (np. polską) emeryturę po 1985 roku. Odbiorcom polskich emerytur czy rent WEP pomniejsza świadczenia Social Security maksymalnie do połowy świadczeń polskich albo do 408 dol. (w roku 2014), w zależności od tego, co jest mniejsze.

Czy redukcja emerytury dotyczy również emerytur łączonych?
Redukcja nie dotyczy łączonych emerytur i rent (totalized benefis) wyliczonych zgodnie z polsko-amerykańską umową z 1 marca 2009 roku. Pomniejszenie świadczeń według WEP jest stopniowo redukowane dla osób, które pracowały w Stanach powyżej 20 lat i znika dla osób z 30-letnim stażem pracy. Redukcja nie dotyczy też świadczeń wdów czy wdowców.
Administracja Social Security wyjaśnia Windfall Elimination Provision w swojej broszurze: www.ssa.gov/pubs/10045.html. Łączenie polskich i amerykańskich emerytur omówione jest dokładnie w książce pt. "Emerytura polska i amerykańska”.

Czy umowa emerytalna spowodowała redukcję świadczeń?
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym weszła w życie 1 marca 2009 r. Wniosła ona kilka zmian dla polsko-amerykańskich emerytów i rencistów, a najważniejszą z nich jest możliwość łączenia okresów ubezpieczenia.
Umowa niczego nie zmieniła w sprawie Windfall Elimination Provision, bo ten przepis jest częścią Social Security Act i obowiązuje od 1985 roku.

Dlaczego innym nie pomniejszają?
Wiele osób przytacza przykłady znajomych, którzy pobierają emerytury w Polsce, a Social Security nie mają redukowanej. Powodów może być kilka: może rozpoczęli pobieranie świadczeń przed rokiem 1985, przed wejściem w życie Windfall Elimination Provision. Może pobierają w Polsce emeryturę łączoną, może pracowali w USA ponad trzydzieści lat, może pobierają świadczenia wdowie. A może po prostu do pobierania świadczeń ZUS czy KRUS się nie przyznali.
Trzeba pamiętać, że nie przyznanie się do pobierania emerytury ZUS ma swoje poważne konsekwencje, które dokładnie opisuję w książce pt. "WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”.

Czy SSA zmniejszy mi emeryturę, gdy wyjadę do Polski?
Jeżeli ktoś ma obywatelstwo amerykańskie, to emerytura wypłacana w Polsce zmniejszana mu nie jest. Ale świadczenia Social Security wypłacane w Polsce nieobywatelom amerykańskim są dodatkowo pomniejszone o non-resident tax, który wynosi 30% od 85% świadczeń Social Security, czyli w sumie 25,5%. Podatek ten jest przedmiotem międzynarodowych umów podatkowych, a nie nowej Polsko-Amerykańskiej umowy o zabezpieczeniach społecznych.

Rada: Osoby planujące wyjechać na emeryturę do Polski, powinny uzyskać amerykańskie obywatelstwo. To się opłaci.

Dlaczego polski bank potrąca mi podatki od ZUS?
Często emerytura ZUS czy KRUS jest przelewana na konto w polskim banku, a odbiorca mieszka w Stanach i buntuje się z powodu podatków potrącanych w Polsce.
Niestety, zamieszkiwanie poza granicami Polski nie zwalnia nas z płacenia polskich podatków dochodowych. Polski bank, do którego wpływa emerytura ZUS czy KRUS, ma obowiązek potrącać 18% na poczet podatków dochodowych oraz kilka procent na Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby zagraniczne mogą wystąpić o zniesienie obowiązku płacenia składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale wtedy nie będą miały ubezpieczenia zdrowotnego, gdy przyjadą na wakacje do Polski (Medicare nie płaci za granicą).

Ile traci nielegalny?
Może wszystko, może nic. To zależy od tego, czy ma dobry numer Social Security wydany przed rokiem 2004.
Na mocy Social Security Protection Act z roku 2004, osoby składające wnioski po 1 stycznia 2004 roku muszą spełnić dodatkowe wymagania. Krótko mówiąc, od roku 2004 na emeryturę ani rentę Social Security nie mają szansy nielegalni imigranci, którzy nigdy nie mieli numeru dobrego Social Security i ciągle nie mają legalnego statusu imigracyjnego. Praca na cudzy czy fałszywy numer, jak również na numer podatnika (ITIN), dyskwalifikuje wnioskodawcę. Jedyną radą dla nich jest uregulowanie imigracyjnego statusu.
Przepisy zaczynają się dodatkowo komplikować, jeżeli ktoś miał kartę Social Security wydaną wcześniej, gdy stracił legalny pobyt oraz gdy ma rodzinę, która chce pobierać świadczenia na jego konto. Kwestie te wyjaśnia obszernie książka “Ubezpieczenie społeczne Social Security”.

Gdy w Urzędzie SSA nie chcą rozmawiać z nielegalnym
Zasiedziali nielegalni pracują jak najdłużej na dobry numer, w Stanach składają wniosek o emerytury, a odbierają je w Polsce. Ale zdarza się, że urzędnicy w SSA nie wiedzą, jak obsłużyć imigranta bez papierów. Informują go błędnie, że nic mu się nie należy, a nawet wypraszają z biura.
Rada: W książce pt. “Ubezpieczenie społeczne Social Security” znajduje się napisany po angielsku list do Social Security Administration wraz z cytatem odpowiedniego paragrafu, którym można się posłużyć, by przekonać urzędnika, by przyjął od nielegalnego imigranta wniosek o emeryturę w USA.
Wniosek o emeryturę można też złożyć w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie czy ambasadzie amerykańskiej w Polsce.

Jak sami sobie pomniejszamy emeryturę
Przeważnie to nie inni przyczyniają się do redukcji naszej emerytury czy renty rodzinnej, lecz my sami. Zarobki w ciągu kariery zawodowej, wiek, w którym przechodzimy na emeryturę, stan cywilny, wybrane świadczenie (własne czy małżonka), praca na emeryturze, status imigracyjny, emerytura ZUS pobierana w Polsce, ubezpieczenie Medicare, wszystko wpływa na wysokość świadczeń. Badania naukowców z Center for Retirement Research przy Boston College wykazały, że odpowiednia kombinacja wieku i świadczeń Social Security może powiększyć dochód małżeństwa nawet o 19%, co w ciągu życia może urosnąć do dziesiątek, nawet setek tysięcy dolarów. Strategie pozwalające małżonkom na znaczne powiększenie ich świadczeń wyjaśniam w książce “Ubezpieczenie społeczne Social Security”.
Szczególną uwagę do spraw emerytalnych powinni przykładać imigranci, gdyż na ich sytuację rzutują dodatkowe czynniki: stan imigracyjny, polska emerytura czy renta, kraj zamieszkania, zmiana sytuacji podatkowej po wyjeździe do Polski. Dla osób planujących powrót na emeryturę w Polsce nieodzowna jest książka pt. "Emerytura reemigranta w Polsce”.

Autor: ELŻBIETA BAUMGARTNER


Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. książek pt. "Jak oszczędzać na podatkach”, "Jak chować pieniądze przed fiskusem”, "Powrót do Polski” (255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com). Są one dostępne w księgarniach Polonia, 882 Manhattan Ave., oraz Exlibris, 140 Nassau Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio u wydawcy (Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492,www.PoradnikSukces.com).


Utworzone przez Stefan Buchholz

ZA : http://klubpolski.mixxt.us/networks/news/news.69870

Breadcrumbs

Radio Pomost

Sorry this page uses a flash based native radio and needs adobe flash 10+ support.
Download Flash here.

ReklamaWszystkie teksty zawarte na tej stronie mog być wykorzystane tylko za zgodą autora strony, lub autora tekstu

Wykorzystanie bez zgody, oznacza zamanie praw autorskich, grożące sankcjami prawnymi

Copyright Radio Pomost Arizona © 2013.